Báo cáo thực hiện Quy hoạch dân cư đối với các khu đất có diện tích nhỏ, xen kẹp

Thứ 4, 17.04.2019 | 18:02:08
79 lượt xem

Sáng ngày 17.4, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến dự thảo báo cáo thực hiện quy hoạch dân cư đối với các khu đất có diện tích nhỏ, xen kẹp trong khu dân cư.

Các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến làm sáng tỏ khái niệm và trình tự thực hiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quy hoạch dân cư có diện tích nhỏ, xen kẹp trong khu dân cư. 

Nhìn chung, các đại biểu cơ bản nhất trí với phương án đề xuất: Khu đất có diện tích nhỏ, xen kẹp trong khu dân cư là khu đất đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Đây là khu đất thuộc điểm  dân cư tập trung có các mặt tiếp giáp khu dân cư hiện có hoặc các công trình công cộng đang hoạt động, không có khả năng mở rộng quy hoạch khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Tối thiểu là 1 lô đất theo quy hoạch đất nông thôn của tỉnh. Tối đa không quá  3.000 m2.  

Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường tổng hợp tiếp thu ý kiến các đại biểu bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo thực hiện quy hoạch dân cư đối với các khu đất có diện tích nhỏ, xen kẹp trong khu dân cư để đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Duy Huy 

  • Từ khóa