Họp hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 2, 07.01.2019 | 16:01:29
513 lượt xem

Chiều ngày 7/1, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới chủ trì cuộc họp nghe, thảo luận và cho ý kiến về kết quả thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo kế hoạch, tổng số xã thẩm định hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2018 là 37 xã. Từ ngày 18/12/2018 đến ngày 3/1/2019, đoàn thẩm định cấp tỉnh đã tổ chức thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 cho 21 xã. Trong đó, huyện Hưng Hà có 1 xã là xã Bắc Sơn. Huyện Quỳnh Phụ có 3 xã là An Dục, Đông Hải và Quỳnh Bảo. Huyện Đông Hưng có 6 xã là Đông Hoàng, Đông Kinh, Hợp Tiến, Đông Dương, Phong Châu và Lô Giang. Huyện Kiến Xương có 2 xã là An Bồi và Minh Tân. Huyện Vũ Thư có 1 xã là Hồng Lý. Huyện Tiền Hải có 4 xã là Đông Trung, Đông Hải, Bắc Hải và Nam Chính. Huyện Thái Thụy có 4 xã là Thụy Xuân, Thụy Hải, Hồng Quỳnh và Thái Hòa. 

Kết quả cho thấy cả 21 xã này đều đã hoàn thành đầy đủ các tiêu chí theo quy định và cân đối được các nguồn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. 

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đã tiến hành bỏ phiếu, công nhận 21 xã đã được thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

 Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Hội đồng giao Chủ tịch UBND các huyện đôn đốc các xã khẩn trương hoàn thành đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo yêu cầu. Tổ giúp việc cho Hội đồng tiếp tục đôn đốc các xã còn lại đã đăng ký năm 2018 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để đoàn thẩm định cấp tỉnh tiến hành thẩm định và trình xét, công nhận.

Cao Biền 

  • Từ khóa