Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

Thứ 6, 28.12.2018 | 17:43:08
416 lượt xem

Tiếp tục bám sát mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong khối. Định hướng phong trào thi đua tập trung vào những nội dung công tác trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, nhiệm vụ chính trị lớn của tỉnh. – Đó là phương hướng, nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 do Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức vào chiều 28-12. Đồng chí Đỗ Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2018, các phong trào thi đua do TƯ, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh phát động được các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua các cơ quan Đảng triển khai gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chủ đề thi đua của ngành dọc cấp trên. Nội dung thi đua từng bước có chuyển biến tích cực, được cụ thể hóa bằng các tiêu chí đánh giá phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Hình thức tổ chức các hoạt động đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu đã thảo luận, bình xét thi đua năm 2018 và thống nhất bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đảm nhiệm vị trí trưởng khối và Ban Dân vận Tỉnh ủy đảm nhiệm vị trí phó trưởng khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2019.

Đồng chí Đỗ Xuân Thành - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề ra mục tiêu của công tác thi đua khen thưởng năm 2019 tập trung vào phát động phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan đơn vị trên cơ sở cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu, giúp việc, tuyên truyền. 

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo để phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ hơn.

Hà My 

  • Từ khóa