Triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thứ 4, 26.12.2018 | 09:41:55
292 lượt xem

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Toàn quốc triển khai Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các giải pháp của Ngành Ngân hàng góp phần hạn chế tín dụng đen.


So với Nghị định số 55 ngày 9/6/2015, Nghị định 116 ngày 7/9/2018 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn có một số điểm mới như: Đối tượng vay vốn đã mở rộng bao gồm: Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng là cá nhân và pháp nhân; hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vốn; Bổ sung thêm đối tượng là chủ trang trại là cá nhân thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, phù hợp với các quy định của pháp luật và đáp ứng các tiêu chí kinh tế trang trại do cơ quan có thẩm quyền quy định. Nghị định 116 bãi bỏ quy định về việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho chủ trang trại, nhằm giảm thủ tục hành chính trong quá trình xét duyệt, làm thủ tục cho vay; Tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc cư trú trên địa bàn nông thôn. Sửa đổi, bổ sung cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khoanh nợ và cho vay mới.

 Duy Huy

  • Từ khóa