Các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 25.12.2018 | 16:04:26
251 lượt xem

Sáng ngày 25/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018-2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đến nay, Thái Bình có 200 xã, chiếm hơn 75% tổng số xã toàn tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hạ tầng thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng các hoạt động, chỉ đạo điều hành và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai chính quyền điện tử tỉnh. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chưa đồng bộ, thường xuyên. Nhiều xã chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và huy động nguồn nội lực; chưa tạo được ý thức tự giác, trách nhiệm cao và phong trào sâu rộng trong nhân dân; Việc kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tình ủy nhấn mạnh nông thôn mới phải trong tư tưởng, lối sống, nếp sống của người dân. Việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lấy người dân làm chủ thể. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành địa phương, các cơ quan báo chí tập trung phản ánh các đối tượng là những xã đã được công nhận nông thôn mới, những xã chưa được công nhận, xã phấn đấu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đã hoàn thành nông thôn mới. Đối với những xã chưa đạt nông thôn mới cần tăng cường tuyên truyền, rà soát, điều chỉnh lại đề án cho thiết thực, hiệu quả.

Tố Uyên

  • Từ khóa