Tọa đàm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 21.12.2018 | 16:05:21
284 lượt xem

Sáng 21-12, tại trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2018 -2020, tầm nhìn 2030.

Các đồng chí Ngô Đông Hải – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Chuyên – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 -2020 đã nêu rõ chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 75% trở lên số xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ và chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình đạt được những thành tựu quan trọng. 

Dự kiến đến hết năm 2018, Thái Bình có 237/264 xã về đích nông thôn mới bằng 89,7% và công nhận thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt xa so với kế hoạch đề ra. Năm 2019, Thái Bình phấn đấu có 100% số xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2020 có 100% số huyện trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. 

Tuy nhiên giai đoạn này đang đặt ra những những khó khăn và thách thức mới cần những nhiệm vụ giải pháp quan trọng, trong đó có công tác tuyên truyền. Tại tọa đàm các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện các bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, những khó khăn vướng mắc. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp để phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là đổi mới toàn diện cơ bản đời sống kinh tế - xã hội và tinh thần của người dân ở nông thôn. Do vậy mà trong công tác tuyên tuyền cần lưu ý tới 5 đối tượng tác động để đổi mới từ trong suy nghĩ lối sống của mỗi cư dân nông thôn. Đó là những người dân ở xã chưa và đang chuẩn bị về đích nông thôn mới, những xã đã về đích nông thôn mới và xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô  Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu công tác tuyên truyền phải đi sâu vào từng nội dung cụ thể, sáng tạo trong hình thức. Các báo cáo viên phải nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân, ghi nhận lại rồi phản ánh, phản hồi những chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh để người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới. 

Buổi chiều, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân” , đồng thời thông tin về tình hình thời sự, trong nước, quốc tế. 

Hoài Thu 

  • Từ khóa