Hội thảo về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình

Thứ 6, 21.12.2018 | 15:09:33
351 lượt xem

Sáng 21/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo “ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình : Thực trạng và giải pháp”

Trong những năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Thái Bình luôn nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng cơ chế chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và tích cực xúc tiến, vận động đầu tư. Tuy nhiên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI hàng năm của Thái Bình trong những năm qua mặc dù có sự cải thiện về thứ hạng nhưng lại chưa ổn định. Nguyên dân là do các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh chưa đánh giá đầy đủ vai trò đầu tầu trong phát triển kinh tế của các doanh nghiệp, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp còn hạn chế, một số cán bộ công chức còn chậm đổi mới, thái độ phục vụ chưa hết lòng… ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Tại hội thảo “ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình” các đại biểu phân tích thực trạng và tìm ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lớn mạnh , hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh cá thể đủ điều kiện nâng cấp mô hình hoạt động thành doanh nghiệp , đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 Vũ Hà 

  • Từ khóa