Triển khai kế hoạch thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng 2 năm 2018

Thứ 3, 06.11.2018 | 15:13:16
423 lượt xem

Sáng 6-11, Hội đồng Thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Thái Bình năm 2018 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thi chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức quán triệt, thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Hội đồng thi và Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Thái Bình năm 2018; nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng thi; Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Thái Bình năm 2018. 

Theo đó, đối tượng dự thi nâng ngạch chuyên viên chính là: Cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội ở cấp tỉnh đang giữ ngạch công chức hành chính; Ủy viên ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan của Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị xã hội ở cấp huyện; cán bộ, công chức giữ chức danh bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn, gọi chung là xã, thuộc diện quy hoạch, được điều động, luân chuyển theo quy định thuộc đối tượng dự thi. Dự kiến tổ chức thi vào tháng 11, tại Trường Đại học Thái Bình. 

Đối tượng dự thi xét thăng hạng viên chức hạng II là: Viên chức đang công tác, làm việc trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh; Viên chức hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên, hạng III đang công tác tại Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, có đủ điều kiện dự xét hạng chức danh giảng viên chính, hạng II; Viên chức đang công tác tại Báo Thái Bình. Dự kiến tổ chức xét thăng hạng vào tháng 11 này, tại Trụ sở Tỉnh ủy.

 Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng,  vừa  góp phần kiện toàn, bổ sung cán bộ các cấp đảm bảo năng lực, tiêu chuẩn. Mặt khác đảm bảo quyền lợi, động viên, ghi nhận quá trình công tác, cống hiến của công chức, viên chức,  đảm bảo quyền lợi cho cán bộ; , ghi nhận, động viên  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. 

Do vậy, các thành viên hội đồng, các ban, tổ giúp việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tập trung triển khai kỳ thi nghiêm túc, chất lượng, trung thực, khách quan, bảo đảm theo đúng các quy chế của  Đảng, quy định của pháp luật, cũng như các quyết định  của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mỗi đồng chí Trưởng Ban, tổ trưởng tổ giúp việc cho Hội đồng phải chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban và tổ mình. Với vai trò là cơ quan giúp việc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần phân công công việc cụ thể; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch và xét thăng hạng.  

Trước mắt, công khai quyết định danh sách thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Thái Bình năm 2018. 

Duy Huy

  • Từ khóa