Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Thứ 3, 30.10.2018 | 17:05:23
195 lượt xem

Tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính ( TTHC) trong khuôn khổ quy định của pháp luật, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Đây là một trong những giải pháp của tỉnh nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Không thể phủ nhận, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, môi trường đầu tư kinh doanh của Thái Bình có nhiều chuyển biến rõ nét, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. 

Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư khẳng định: "Làn sóng đầu tư vào tỉnh ta phát triển nhanh, năm sau cao hơn năm trước cả về số lượng và quy mô đầu tư, tổng vốn đầu tư. Kinh tế của tỉnh phát triển tương đối khả quan năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng trưởng 2 con số trở lên."

Năm 2017,  chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh xếp thứ 34/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 6 bậc so với năm 2016. Tuy nhiên, trong 10 chỉ số thành phần của PCI, một số chỉ số chưa giữ được sự ổn định như: Chỉ số tiến cận đất đai, chi phí thời gian và chi phí không chính thức. Chính vì lẽ đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư: "Đó là tiếp tục cải cách TTHC, tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác tại các Trung tâm hành chính công; có cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện, tình hình mới đủ điều kiện ưu đãi, khuyến khích DN vào đầu tư; mặt khác tiếp tục hoàn  thiện cơ sở hạ tầng "

Ông Phạm Việt Anh, Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình: "Trung tâm tiếp tục thực hiện niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ danh mục TTHC, quy trình giải quyết TTHC trên cổng của Trung tâm Hành  chính công để  người dân và DN có thể tra cứu được thủ tục HC liên quan; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC."

Mặt khác, thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, kết hợp với xúc tiến đầu tư tại chỗ, vận động đầu tư; tạo điều kiện thu hút các nguồn lực tập trung phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; triển khai, thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ, ưu đãi và chính sách ổn định phát triển doanh nghiệp theo chủ trương, quy định của nhà nước và của tỉnh. Tăng cường công tác đào tạo, cung cấp thông tin và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã theo cơ chế của Trung ương và của tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Duy Huy

  • Từ khóa