Quyết định 1734 và Công văn 2232 về hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 01.08.2014 | 08:35:15
606 lượt xem

 Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1, cho các xã thuộc huyện Kiến Xương, huyện Thái Thụy, huyện Quỳnh Phụ và huyện Đông Hưng.

Nội dung chi tiết xem tại đây

 Công văn số 2232/UBND-NN ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa