Nét đẹp văn hóa ở miền quê nông thôn mới

Thứ 2, 10.02.2020 | 14:48:19
1,861 lượt xem

Nông thôn mới không có nghĩa cái gì cũng phải mới và nhất là những rêu phong, thâm nghiêm cổ kính. Góc nhìn này sẽ giúp cho câu chuyện giữ được “tình làng, nghĩa thôn”, bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa làng quê luôn được coi trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Thượng Hiền huyện Kiến Xương.

Đối với gia đình bà Hoàng Thị Gấm xã Thượng Hiền huyện Kiến Xương thì chiếc cổng nhà đan kết bằng những cây xanh hay hàng giậu bằng tre để ngăn cách giữa hai gia đình kề nhau như thế này… vẫn luôn được gia đình bà lưu giữ. Bởi trong tiềm thức và suy nghĩ của bà Hoàng Thị Gấm thì đó chính là “hồn quê”, thấm đượm tình làng nghĩa thôn.

Bà Hoàng Thị Gấm - xã Thượng Hiền huyện Kiến Xương:  Nhà tôi liền với nhà bên cạnh, cách nhau mỗi hàng rào có việc thì sớm hôm gọi nhau, ới cái là sang được ngang, đêm hôm thì các cháu ốm đau gọi các cô chú đến ngay… 


Những hàng rào được đan kết bằng tre hoặc những cây xanh thay thế những bờ tường ngăn cách, phân biệt ranh giới giữa các gia đình, hàng xóm với nhau ở Thượng Hiền vẫn còn nhiều gia đình lưu giữ. Mộc mạc, đơn giản nhưng thấm đượm tình quê và sự gắn kết cộng đồng. 

Cụ Phạm Thị Chót - xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương:Già cả rồi thì chỉ cần tình cảm, chúng tôi sát vách, sát tường, có gì thì gọi ngay, không có gì phải đi xa nữa …


Khi quê hương chuyển mình xây dựng nông thôn mới thì những hàng giậu bằng tre hay hàng rào để phân biệt nhà nọ với nhà kia vẫn còn nguyên “giá trị”. Đó là tình người, sự gắn kết tình làng nghĩa thôn, để lan tỏa phát huy những giá trị truyền thống, xây dựng các gia đình văn hóa. 

Ông Phạm Xuân Thành - xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương : Chúng tôi là người đảng viên gương mẫu rồi, tiếp tục phải giáo dục cho con cháu trong gia đình giá trị truyền thống văn hóa, trước hết chấp hành tốt mọi quy định của địa phương…


Những gia đình văn hóa tiêu biểu càng được nhân rộng nhiều hơn trên quê hương Thượng Hiền. Hàng năm có tới 80-85% số hộ gia đình văn hóa, gia đình dòng họ hiếu học, bảo tồn và giữ gìn được nét đẹp văn hóa truyền thống không bị mai một.


Ông Tạ Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương :Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã phát huy, khơi dậy đoàn kết, và từ tinh thần đoàn kết đó không những vì hiện tại và còn vì tương lai, người dân Thượng Hiền đã hiến đất, mở đường làm các công trình phúc lợi xã hội.

Xã Thượng Hiền cũng là một trong những địa phương sớm về đích nông thôn mới. Khoác trên mình diện mạo mới, bức tranh quê hương sinh động và phát triển khá toàn diện về mọi mặt, được kết tinh bởi tình đất, tình người, tinh thần đoàn kết gắn bó, sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân.

Phương Duyên 

  • Từ khóa