Vai trò của dòng họ trong xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 25.11.2019 | 16:25:52
106 lượt xem

Những năm qua, các dòng họ có vai trò quan trọng trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với việc xây dựng sự gắn kết họ hàng và lưu giữ những giá trị tốt đẹp của dòng tộc, các dòng họ trong tỉnh Thái Bình đã tham gia tích cực vào việc vận động con cháu góp công, góp của xây dựng nông thôn mới ở các miền quê.

Con đường dẫn vào khu dân cư xóm 2, thôn Vô Hối Đông, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy trước kia chỉ rộng hơn 2m. Ngõ chật, hẹp nên việc đi lại khó khăn. Khi địa phương có chủ trương mở rộng con đường này, ban trị sự dòng họ Nguyễn Tiến thống nhất hiến 50 m2 đất của từ đường dòng họ để thôn mở rộng đường giao thông.

Ông Nguyễn Tiến Thẩm - Thôn Vô Hối Đông, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy: Khi địa phương mở rộng đường giao thông, dòng họ chúng tôi ngoài việc hiến đất còn ủng hộ địa phương 2 triệu đồng và tổ chức làm hệ thống rãnh thoát nước để đường sá được khang trang, đi lại được thuận tiện.


Dòng họ Nguyễn Tiến ở xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy có hơn 1.100 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu tại thôn Vô Hối Đông và thôn Vô Hối Tây. Để những chủ trương về xây dựng nông thôn mới lan tỏa đến từng hộ dân trong từng thôn, xóm, thì trên cơ sở từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hội đồng gia tộc chỉnh sửa, đổi mới nội dung, quy ước của dòng tộc phù hợp với các nội dung về xây dựng dòng họ văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Tiến Kinh - Trưởng họ Nguyễn Tiến, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy: Về xây dựng nông thôn mới thì hội đồng gia tộc họp và thống nhất các phần việc. Trên cơ sở nội dung đã thống nhất, những người đứng đầu có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền các thành viên ở từng chi, từng ngành chấp hành quy ước của dòng họ. Trong thời gian qua các thành viên trong dòng họ chấp hành nghiêm túc quy ước dòng họ, tích cực góp công góp sức xây dựng nông thôn mới.

 Toàn tỉnh Thái Bình có khoảng 9.000 dòng họ. Tùy vào điều kiện thực tế, mỗi dòng họ đã tự tìm cho mình những cách làm hay, độc đáo, mang lại hiệu quả cao trong việc xây dựng dòng họ văn hóa, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở các khu cư.

Ông Đỗ Tuấn Khái - Thành viên hội đồng gia tộc họ Đỗ Tuấn, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy: Trên tinh thần “Một người khó cả họ cùng lo”, các thành viên trong gia tộc đã vận động con cháu giúp đỡ những gia đình trong dòng họ gặp khó khăn. Nhờ vậy, cuộc sống của mỗi gia đình con cháu trong gia tộc được ổn định và phát triển. Trong dòng họ không có hộ nghèo.


Những đóng góp của các dòng họ đã góp phần làm nên thành công trong xây dựng nông thôn mới của các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đến nay 263/263 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 4 huyện được công nhận là huyện nông thôn mới, Thái Bình là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thu Trang

  • Từ khóa