Tiến độ thực hiện dự án Thư viện khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình

Thứ 3, 19.11.2019 | 15:16:07
100 lượt xem

Sáng 19-11, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đi kiểm tra và chủ trì làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan về việc giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình.

Dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình sẽ được triển khai xây dựng tại địa điểm hiện tại của Thư viện cũ trên khu đất 7.000m2. Đến nay, Thư viện đang tổ chức triển khai lập phương án phá dỡ, dự toán phá dỡ và thu hồi tài sản. Dự kiến hoàn thành các thủ tục thanh lý, phá dỡ bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng công trình vào giữa tháng 12/2019. Nhìn chung các công việc của dự án đang được tổ chức thực hiện khẩn trương, bám sát kế hoạch, tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật. 

Dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình sẽ là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu việc thi công dự án Thư viện mới phải đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật công trình. Đồng chí thống nhất trong tháng 11 sẽ hoàn thành di chuyển tài sản thư viện sang nhà văn hóa lao động, bàn giao mặt bằng trước ngày 15/12/2019, cho phép thư viện thanh lý một phần tài sản theo quy định. Yêu cầu Sở Văn hóa, thể thao và du lịch cùng với Thư viện phải có biện pháp bảo quản tốt sách báo, văn hóa phẩm khi di chuyển sang Nhà văn hóa lao động, không gián đoạn việc phục vụ nhu cầu của bạn đọc.

 Ngoài ra, phải có phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đề xuất phương án mua sắm trang thiết bị, hỗ trợ bảo vệ tại cơ sở mới. Khi thực hiện xây dựng Thư viện mới, cần nghiên cứu vị trí đặt tượng đài danh nhân Lê Quý Đôn cho phù hợp. 

Cũng trong sáng 19-11, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã đi kiểm tra tiến độ thi công công trình cụm tượng đài Bác Hồ với nông dân tại Quảng trường Thái Bình, nghe UBND Thành phố báo cáo kế hoạch tổ chức lễ cắt băng khánh thành, nghe Sở Văn hóa, thể thao và du lịch báo cáo phương án tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch Thái Bình. 

Công trình cụm tượng đài Bác Hồ với nông dân đến nay đã thi công xong hai mảng phù điêu 2 bên và đang triển khai thi công nhóm tượng và mảng phù điêu giữa. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng, giao UBND Thành phố Thái Bình giám sát thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật của công trình. Phấn đấu đến ngày 10/3/2020 phải cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Bên cạnh đó phải chốt thời điểm dựng tượng Bác, mời Hội đồng nghệ thuật tham gia góp ý lần cuối. Giao Sở Văn hóa thể thao và du lịch vẽ lại mặt bằng tổ chức Lễ kỷ niệm, đưa ra các phương án trình UBND tỉnh xem xét./.

Cao Biền

  • Từ khóa