Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Trần Lãm thành phố Thái Bình

Thứ 2, 18.11.2019 | 08:54:18
110 lượt xem

Chiều 17-11, Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân tổ 37, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Tổ 37 phường Trần Lãm có 420 hộ dân, với trên 1.600 nhân khẩu. Năm 2019, Ban Chi ủy, Ban Công tác mặt trận nơi đây tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao; An sinh xã hội được bảo đảm; công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm đúng mức; chế độ đối với người có công, đối tượng chính sách thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. 

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thời gian tới, Ban công tác mặt trận tổ dân phố 37 tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh, của thành phố và địa phương; thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; góp phần xây dựng cộng đồng dân cư phát triển về mọi mặt, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Duy Huy 

  • Từ khóa