Hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh 6 tháng đầu năm

Thứ 5, 18.07.2019 | 11:01:01
191 lượt xem

Sáng 18-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, báo cáo viên cơ sở xã, phường, thị trấn, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh được nghe các nội dung về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập huấn các chuyên đề: Tình hình biển đảo trong thời gian gần đây, chủ trương giải pháp của Đảng và Nhà nước và dự báo tình hình trong thời gian tới; Đổi mới công tác tham mưu về lĩnh vực khoa giáo, Nhận diện các thông tin có nội dung xấu độc và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.Đây là các nội dung quan trọng để đội ngũ báo cáo viên các cấp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị

Ninh Thanh 

  • Từ khóa