Thành phố Thái Bình tuyên dương 36 gia đình văn hóa tiêu biểu

Thứ 4, 26.06.2019 | 09:23:46
228 lượt xem

UBND thành phố tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018 và truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Thời gian qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố phát triển mạnh, tạo sức lan tỏa thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Năm 2018, tỷ lệ gia đình văn hóa của thành phố chiếm 90%, tăng so với năm 2017. Việc bình xét gia đình văn hóa gắn với việc thực hiện trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đã nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về đời sống văn hóa ở một đô thị văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, UBND thành phố Thái Bình đã biểu dương, khen thưởng 36 gia đình văn hóa tiêu biểu và truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình./.

Đài TT - TH Thành phố Thái Bình

  • Từ khóa