Cần có giải pháp khắc phục những bất cập trong hoạt động nhà văn hóa thôn, làng

Thứ 2, 10.06.2019 | 15:21:59
248 lượt xem

Quan tâm đầu tư hơn nữa cơ sở vật chất các thiết chế nhà văn hóa, tăng cường đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành triển khai các hoạt động của nhà văn hóa thôn, làng. Đây là những ý kiến của người dân cần phải có những giải pháp để khắc phục những bất cập trong hoạt động nhà văn hóa thôn, làng.

Trước thực trạng về bất cập trong quản lý điều hành, hoạt động tăng cường các thiết chế nhà văn hóa thôn, nhiều địa phương đã có giải pháp khắc phục. Tuy nhiên mới chỉ là bước đầu hoặc chỉ là công tác tham mưu của bộ phận chuyên môn.

Bà Bùi Thị Nhẫn - Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Phụ: Hiện nay, chúng tôi đang tham mưu cho huyện xây dựng đề án phát triển văn hóa đọc để xây dựng tủ sách phục vụ cho cộng đồng.

Nhiều ý kiến người dân cho rằng: Không thể để lãng phí cơ sở vật chất, các thiết chế nhà văn hóa thôn làng, đã được đầu tư xây dựng. Đối với những nhà văn hóa thôn còn khó khăn, thiếu thốn, cần được tăng cường sự quan tâm của các cấp, ngành, đặc biệt là đẩy mạnh công tác xã hội hóa để khai thác tối đa công năng của nhà văn hóa thôn làng. 

Ông Nguyễn Doãn La - trưởng thôn An Vị, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ: Bây giờ cần phải cố gắng quản lý cho tốt nhà văn hóa, thứ hai là toàn bộ những cái còn thiếu sót, thì mình phải tu sửa dần để đảm bảo cho nhà văn hóa thật khang trang, hoạt động hiệu quả.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Trưởng ban công tác mặt trận thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải: Để đảm bảo cho nhà văn hóa của các thôn phục vụ tốt được thì riêng về văn bản pháp quy chúng tôi thấy phải thống nhất trong toàn tỉnh, tránh tình trạng mỗi khu, mỗi thôn làng, mỗi xã có một văn bản riêng. Vì vậy, hoạt động chưa có hiệu quả. Về công tác bảo vệ các nhà văn hóa trong Ban quản lý nhà văn hóa, chúng tôi thấy cũng phải có những cụ thể hơn và đầu tư rõ ràng hơn, nhất là về quy chế hoạt động.

Những khó khăn, bất cập trong hoạt động của nhà văn hóa thôn, làng cần có những giải pháp cụ thể tháo gỡ, sự chung tay của cả cộng đồng, để những giá trị tinh túy và nét đẹp truyền thống của nhà văn hóa thôn, làng luôn giữ được bản sắc riêng ở mỗi vùng quê, tạo nét chấm phá trong bức tranh xây dựng nông thôn mới.

                                         Phương Duyên

  • Từ khóa