Đông La: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Thứ 6, 16.11.2018 | 16:36:34
241 lượt xem

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được xã Đông La, huyện Đông Hưng chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Kỷ niệm 15 năm thành lập thôn Cổ Dũng xã Đông La, huyện Đông Hưng

Qua bình xét hàng năm trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa; 7/7 thôn đạt danh hiệu văn hóa. Tiêu biểu như thôn Cổ Dũng 2, năm năm liền, Chi bộ Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, được Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng thưởng bằng khen. 

Để thực hiện tốt phong trào, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước các thôn trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo môi trường giao lưu lành mạnh, góp phần phát huy, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. 

Đường nông thôn mới ở Đông La góp phần 'kéo gần" khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Từ đó, nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương, như: Phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ văn hóa; gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2018-2020. 

 Qua tự kiểm tra, đánh giá, đến nay, Đông La  cơ bản đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

 Duy Huy 

  • Từ khóa