Nâng cao công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử

Thứ 6, 27.06.2014 | 11:01:48
448 lượt xem

Sáng ngày 27/6, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cộng tác viên để nâng cao công tác tuyên truyền về hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trên trang thông tin điện tử.


Trang thông tin điện tử HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh là một kênh thông tin phục vụ công tác quản lý, cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh hoạt động của HĐND các cấp và Đoàn ĐBQH tỉnh. Trên cơ sở đó, các cộng tác viên tăng cường phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để viết tin, bài, phản ánh về hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND 3 cấp; phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến cơ chế, chính sách, vướng mắc ở cơ sở để các đại biểu giải quyết. Các bài viết về những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình giám sát, thẩm tra của các Ban, Thường trực HĐND, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Các tin bài phải đảm bảo chất lượng, tính chân thực và thời sự phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tại Hội nghị, đại biểu các đơn vị cộng tác viên đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian tới.

                                                                                                  Phạm Ngọc

  • Từ khóa