Tiếp tục chăm lo, trợ giúp các đối tượng yếu thế

Thứ 2, 13.01.2020 | 16:08:26
72 lượt xem

Tiếp tục quan tâm, chăm lo, trợ giúp các đối tượng yếu thế, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội, ký giao ước thi đua năm 2020 được Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Thái Bình tổ chức vào sáng 13/1.

Năm 2019, Với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Toàn ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Tạo việc làm cho 33.600 người. Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chính sách cấp thất nghiệp cho hơn 7.000 trường hợp lao động thất nghiệp. Bên cạnh đó, công tác giải quyết chế độ chính sách thực hiện trợ cấp hàng tháng, thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục, chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng, chỉnh hình có nhiều cải tiến. Công tác rà soát hồ sơ chế độ được thực hiện nghiêm túc. Trong năm đã hỗ trợ trên 3.700 hộ gia đình có công với cách mạng được cải thiện nhà ở. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung xử lý dứt điểm hồ sơ người có công với cách mạng còn tồn đọng; thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các dự án về giảm nghèo và đẩy mạnh cải cách hành chính.

    Tố Uyên

  • Từ khóa