Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 07.10.2019 | 15:39:59
80 lượt xem

Chiều 7-10, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp của Ban lấy ý kiến về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, hướng dẫn của UBND tỉnh Thái Bình về tổng kết phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố đã có hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, trong đó 4 cá nhân được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 5 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở quy định của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, các đại biểu đã thảo luận về số lượng cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương và Bằng khen. 

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thống nhất chọn 3 cá nhân trong danh sách 4 cá nhân để đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba, chọn 2 cá nhân trong danh sách 5 cá nhân để đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình lựa chọn, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thái Bình sẽ họp và xem xét lại 1 lần nữa trước khi trình lên Ban Thi đua khen thưởng và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương./.

Cao Biền

  • Từ khóa