Giám sát thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Thứ 5, 12.09.2019 | 15:48:46
55 lượt xem

Đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội tại Đảng ủy Sở Giáo dục và đào tạo từ năm 2015 đến nay.

5 năm qua,  Ngành Giáo dục và đào tạo Thái Bình chú trọng làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường học, gắn với thực hiện các chủ trương về xã hội hóa giáo dục; góp phần cùng Nhà nước giải quyết khó khăn bước đầu về cơ sở vật chất cho các trường học. Tuy nhiên việc tuyên truyền, vận động thu hút đầu tư của các cấp quản lý, các cơ sở giáo dục còn hạn chế. Quy mô, số lượng dự án còn nhỏ, chủ yếu là từ các nguồn tài trợ. 

Sau khi giám sát tại Trường Trung học phổ thông Hùng Vương và Trường mầm non chất lượng cao Sunflower, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Sở Giáo dục và đào tạo cần chủ động làm tốt công tác tham mưu trong việc thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực do ngành quản lý; thường xuyên thanh tra, kiểm tra; sơ kết, tổng kết các mô hình đánh giá, rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc thu hút đầu tư, đảm bảo vừa mở rộng được quy mô, vừa nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Duy Huy 

  • Từ khóa