Giám sát công tác thu hút đầu tư lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Thứ 5, 12.09.2019 | 10:24:58
25 lượt xem

Đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình, cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội tại Đảng ủy Sở Giáo dục và đào tạo từ năm 2015 đến nay.

5 năm qua,  ngành Giáo dục và đào tạo Thái Bình chú trọng làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường học, gắn với thực hiện các chủ trương về xã hội hóa giáo dục; Đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, trong đó gần 1.190 tỷ đồng kinh phí xã hội hóa để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhiều công trình, góp phần cùng Nhà nước giải quyết khó khăn bước đầu về cơ sở vật chất cho các trường học. Đồng thời, hình thành và phát triển các loại hình trường mà ở đó cộng đồng xã hội tham gia quản lý và thực hiện.

 Tuy nhiên việc tuyên truyền, vận động thu hút đầu tư của các cấp quản lý, các cơ sở giáo dục còn hạn chế; nhiều trường chưa chủ động trong huy động nguồn lực xã hội xã hội, còn trông chờ, ỷ lại vào ngân sách Nhà nước. Công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều hạn chế, chưa huy động các nguồn lực từ xã hội để tăng cường cơ sở vật chất hiện đại hóa trường học. 

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Tỉnh ủy đi sâu giám sát kết quả đạt được; nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của Đảng ủy Sở Giáo dục và đào tạo từ năm 2015 đến nay. 

Thông tin về buổi giám sát sẽ tiếp tục được cập nhật trên thaibinhtv.vn. Mời quý vị và các bạn theo dõi.


Duy Huy 


  • Từ khóa