Xây dựng cơ chế xã hội hóa lưới điện truyền tải

Thứ 4, 21.08.2019 | 17:16:59
91 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hiện nay Bộ Công Thương đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế huy động nguồn lực vào đầu tư phát triển lưới điện truyền tải, đáp ứng yêu cầu truyền tải điện, đặc biệt là lưới điện đấu nối giải tỏa công suất các nhà máy điện vào hệ thống điện quốc gia.

Cụ thể, các hình thức hợp đồng áp dụng là: Xây dựng - Chuyển giao (BT), Xây dựng - Kinh doanh-Chuyển giao (BOT), Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO).Phạm vi điều chỉnh là các dự án lưới điện truyền tải (đường dây và trạm biến áp cấp điện áp từ 110kV trở lên); các đề xuất sửa đổi quy định pháp luật để có cơ sở pháp lý thực hiện. Đối với việc xác định giá truyền tải, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trách nhiệm xây dựng giá truyền tải điện hàng năm trình EVN và gửi báo cáo Cục Điều tiết điện lực thẩm tra, trình Bộ Công Thương xem xét phê duyệt theo quy định. Trong trường hợp xã hội hóa đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải sẽ dẫn đến thay đổi các thông số đầu vào tính toán và cần phải có cơ chế để xác định độ tin cậy của các thông số đầu vào, cơ chế để xác định, phân chia giá truyền tải cho các chủ đầu tư, EVN nêu kiến nghị.

Theo Ttxvn

  • Từ khóa