Tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy ngành Y tế

Thứ 3, 20.08.2019 | 10:35:43
101 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, ngành Y tế Thái Bình thời gian qua đã tích cực tham mưu cho tỉnh, chủ động xây dựng đề án, kế hoạch tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Sau khi thực hiện sáp nhập Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Thái Thuỵ vào Trung tâm Y tế huyện, hiện Trung tâm có 49 cán bộ/tổng số biên chế được giao là 51 người. Ở tuyến xã, cán bộ dân số xã trước kia hoạt động dưới sự quản lý của Trung tâm Dân số, thì sau sáp nhập được chuyển vào trạm y tế xã. Việc sáp nhập giúp ngành y tế dễ quản lý và tổ chức hoạt động hiệu quả hơn. 

Bác sĩ CKI Đào Trọng Bích - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy : Kết hợp giữa tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ thì trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ sẽ ngày 1 mạnh lên, đủ sức đảm nhiệm công việc về y tế dự phòng, y tế cơ sở và công tác DS- KHHGĐ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhiều năm nay chúng tôi tập trung giải quyết.          


Với việc sáp nhập Trung tâm DS-KHHGĐ vào Trung tâm Y tế 8 huyện thành phố, sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình, ngành Y tế đã có hơn 80 cán bộ y tế được tinh giản nhờ nghỉ hưu và chuyển công tác. Cùng với đó, hiện Thái Bình đã có 18/21 bệnh viện tự chủ chi thường xuyên, tương đương khoảng 4.000 cán bộ y tế không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ông Phạm Văn Dịu - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình :Muốn tinh giản cán bộ thì việc đào tạo hết sức phải quan tâm để nâng cao trình độ cán bộ lên. Thứ 2 là phải áp dụng biện pháp hiện đại. Trong đó hệ thống tin học, công nghệ thông tin trong quản lý giảm bớt được rất nhiều vị trí và làm cho tổ chức hoạt động quản lý tốt hơn, mạnh mẽ hơn, những vị trí tổ chức hành chính hầu như tinh giản được.        


Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình, việc tinh giản biên chế của ngành Y tế cũng cần tính đến chất lượng khám chữa bệnh để không chỉ tiết kiệm ngân sách Nhà nước mà còn đảm bảo quyền lợi của người dân. Ngành Y tế cũng đang rà soát lại toàn diện, nhất là những vị trí việc làm hiện nay không đáp ứng yêu cầu. Từ Sở Y tế đến các đơn vị sự nghiệp công lập, những vị trí liên quan đến hành chính, tổ chức cán bộ, hoạt động quản lý chung sẽ được sắp xếp để dồn ghép lại. Những cán bộ dôi dư chuyển sang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Như vậy, đội ngũ cán bộ ăn lương nhà nước được tinh gọn nhưng số cán bộ y tế không giảm, vừa đáp ứng nhu cầu về nhân lực khám chữa bệnh, vừa tiết kiệm cho ngân sách.          

Hà My

  • Từ khóa