Chấm dứt sử dụng đồ nhựa dùng một lần từ ngày 1/9

Thứ 7, 17.08.2019 | 10:48:33
96 lượt xem

Thực hiện chiến dịch "không rác thải nhựa", UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấm dứt sử dụng đồ nhựa dùng một lần từ ngày 1/9.

UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể thuộc tỉnh, các cơ quan TƯ đóng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng nhiều lần trong các hội nghị cũng như công việc thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, từ ngày 1/9. Cố gắng đến năm 2020 các cơ quan Nhà nước không sử dụng chai nhựa, túi cúc.

Đây là hành động thiết thực bảo vệ môi trường, bởi trung bình mỗi ngày, toàn tỉnh Thái Bình thải ra 700 - 800 tấn rác thải, trong đó rác thải nilon chiếm 7 - 8%. Đa số rác thải nhựa vẫn đang lẫn vào rác sinh hoạt của các hộ dân khi thải ra môi trường, dẫn đến việc xử lý rất khó khăn và tốn chi phí.

Ninh Thanh

  • Từ khóa