Hỗ trợ khác khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Thái Bình

Thứ 6, 16.08.2019 | 16:59:23
94 lượt xem

Chiều 16-8, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung đề xuất hỗ trợ khác khi thu hồi từ 1.093m2 đất nông nghiệp trở lên đối với các xã trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức họp với các sở, ngành liên quan để thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh về đề nghị hỗ trợ cho người bị thu hồi từ 1.093m2 đất nông nghiệp trở lên tại các xã trên địa bàn thành phố Thái Bình. 

Cùng với ý kiến của các sở, ngành, căn cứ quy định tại Nghị định 47 năm 2014 của Chính phủ và tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất bị thu hồi. 

Trên cơ sở các phương án còn khác nhau giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Thái Bình, cùng với ý kiến phân tích của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng giao UBND Thành phố Thái Bình rà soát, nghiên cứu và đề xuất lại phương án hỗ trợ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và điều kiện thực tế hiện nay. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu phương án của các ngành và UBND thành phố, đồng thời tham khảo ý kiến của Tổng cục quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định tại cuộc họp sau./.

Cao Biền 

  • Từ khóa