Giải pháp đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án cụm công nghiệp Nguyên Xá

Thứ 4, 10.07.2019 | 09:50:13
332 lượt xem

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Dinh chưa trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Nguyên Xá cho nhân dân thôn Hoàng Xá. Việc chậm trễ triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư không chỉ gây lãng phí về tài nguyên đất mà còn gây thiệt hại về kinh tế đối với các hộ dân có ruộng nằm trong dự án.

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt thì kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Nguyên Xá là hơn 14 tỷ 500 triệu đồng. Ngay sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được duyệt, UBND huyện Vũ Thư đã họp và 6 lần có văn bản đề nghị nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Minh Dinh chuyển kinh phí đến Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư để tổ chức chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân. Nhưng đến nay nhà đầu tư không hợp tác, không chuyển kinh phí theo phương án đã được phê duyệt theo quy định để giải ngân. 

Tại buổi làm việc với phóng viên, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư đã mời ông Nguyễn Trường Minh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Dinh đến làm việc. Nhưng khi thấy phóng viên, ông đã đột nhiên bỏ về không hợp tác. 

Ông Nguyễn Mạnh Đoan - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư : UBND huyện đã tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục vận động nhân dân. Thứ 2 đã có nhiều văn bản đôn đốc doanh nghiệp, thứ 3 nữa là đã có công văn đề nghị UBND tỉnh xem xét năng lực của nhà đầu tư, nếu không đủ năng lực thì giao nhà đầu tư mới để nhanh chóng ổn định, triển khai dự án.Ông Hoàng Văn Khảng - Chủ tịch UBND xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư: Năm 2016 UBND huyện Vũ Thư thực hiện điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề, qua các bước thì anh em chúng tôi được biết cuối năm 2017 UBND tỉnh đã có quyết định chính thức triển khai dự án này và trực tiếp chỉ định là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Dinh làm chủ đầu tư.

Tổng diện tích thu hồi khoảng 12 ha khi mà triển khai thực hiện trong trích lục thì phát hiện có sự trùng lấn của 2 hộ liền kề. Hai hộ này đã được cấp sổ đỏ. Sau khi phát hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã báo cáo UBND huyện và các ngành chức năng.Tại văn bản số 923 của Sở Kế hoạch đầu tư về việc tham mưu giải quyết đề nghị tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư cụm công nghiệp Nguyên Xá theo đề nghị của UBND huyện Vũ Thư, thì việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch để tránh trùng lấn được giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Dinh.

Ông Nguyễn Mạnh Đoan - giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư: UBND tỉnh cho phép điều chỉnh lại quy hoạch và giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Dinh chủ trì phối hợp với các phòng ban và UBND xã Nguyên Xá điều chỉnh. Tuy nhiên đến nay Công ty vẫn chưa triển khai
Chậm trễ, không hợp tác tích cực với các cơ quan chức năng trong việc triển khai cụm công nghiệp Nguyên Xá của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Dinh, đang gây nhiều khó khăn trong cuộc sống của bà con nhân dân thôn Hoàng Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư. Việc làm này cần được xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Mai Lộc

  • Từ khóa