Năm 2019 sẽ xem xét triển khai thực hiện trả kết quả tại chỗ đối với một số thủ tục hành chính

Thứ 3, 21.05.2019 | 17:39:36
122 lượt xem

Sáng ngày 21.5, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thảo luận về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo dự thảo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2324 ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình sẽ được điều chỉnh tên thành Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình. Trong đó, bổ sung các khoản như công khai tại trụ sở Trung tâm và trên Cổng thông tin điện tử hành chính công của tỉnh về họ, tên, chức danh, số điện thoại của Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua tổng đài để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của tổ chức, cá nhân về các thủ tục hành chính tại Trung tâm. 

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về vấn đề giải quyết thủ tục hành chính tại chỗ, việc trả kết quả tập trung, số lượng cán bộ, công chức của các sở, ngành làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công, những khó khăn khi triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc 4 tại chỗ gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả ngay tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù còn những khó khăn và tồn tại hạn chế, nhưng Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình đã thu được nhiều kết quả tích cực. Mô hình này đã phục vụ tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và người dân khi đến làm thủ tục hành chính, góp phần quan trọng vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Hầu hết các hồ sơ được trả kết quả đúng hạn và trước hạn, tỷ lệ quá hạn chỉ chiếm 0,02%. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế như việc giải quyết thủ tục hành chính ở cấp huyện, cấp xã vẫn còn vấn đề, thủ tục hành chính chưa chuẩn hóa được và chưa ổn định, việc giải quyết hồ sơ liên thông còn khó khăn, thời hạn giải quyết từng cấp từng cơ quan chưa thống nhất… Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các sở, ngành cần nỗ lực hơn nữa trong việc tăng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Video: 52119_OTHANG.mp4 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2324 ngày 5/10/2015 của UBND tỉnh, đồng thời ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh hạ tầng, thực hiện tốt quy chế tại Trung tâm sau khi ban hành. Đồng chí cũng giao Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trong năm 2019 phải rà soát các thủ tục hành chính của các sở, ngành, tham mưu UBND tỉnh xem xét thủ tục nào có thể giải quyết tại chỗ được, giao trách nhiệm cho sở, ngành đó để thực hiện thí điểm trả kết quả tại chỗ làm cơ sở cho việc triển khai trong thời gian tiếp theo./.

Cao Biền 

  • Từ khóa