HĐND tỉnh tổ chức rà soát lại các Nghị quyết đã được thông qua

Thứ 3, 14.05.2019 | 17:30:39
121 lượt xem

Chiều ngày 14.5, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp rà soát lại các Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh ngày 13/5, đồng chí Vũ Mạnh Hiền -Phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe trình bày và thảo luận góp ý vào dự thảo của 15 Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua. 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vũ Mạnh Hiền - Phó chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở các đề xuất góp ý chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết, đồng chí đề nghị các ban HĐND tỉnh phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại các Nghị quyết về văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách HĐND tỉnh đã ban hành để chỉnh sửa, bổ sung 1 số nội dung văn bản của dự thảo Nghị quyết cho phù hợp thực tiễn, đúng quy định Trung ương để sớm ban hành Nghị quyết.

 Vũ Hà 

  • Từ khóa