Giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo

Thứ 6, 12.04.2019 | 16:26:40
98 lượt xem

Sáng ngày 12.4, Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018-2020 tại huyện Tiền Hải.

Nhìn chung, Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh được huyện Tiền Hải triển khai, thực hiện khá nghiêm túc. Lựa chọn hỗ trợ kinh phí để 63 hộ nghèo, hộ cận nghèo của các  xã Đông Hải, Đông Long và Nam Chính, với mức từ 15 triệu đồng/hộ đến 12 triệu đồng/hộ nuôi bò sinh sản. Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cấp đầu kỹ thuật số cho 5.625 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài ra, còn triển khai các chính sách hỗ trợ mục tiêu giảm nghèo khác như: Hỗ trợ về y tế, hỗ trợ tiền điện, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Trực tiếp giám sát tại xã Đông Hải và Đông Long, Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng chính quyền từ huyện tới cơ sở cần khắc phục tồn tại, hạn chế; làm tốt công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể trong công tác bình xét, lựa chọn đối tượng hỗ trợ; tăng cường  kiểm tra, giám sát, nhằm sử dụng vốn hỗ trợ một cách hiệu quả, đúng mục đích.

Duy Huy

  • Từ khóa