Giám sát thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo

Thứ 6, 12.04.2019 | 11:18:32
95 lượt xem

Sáng ngày 12.4, Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018-2020 tại huyện Tiền Hải.

Thực hiện Quyết định số 2633 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30A và chương trình 135, UBND huyện Tiền Hải lựa chọn hỗ trợ kinh phí để 63 hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo của các  xã Đông Hải, Đông Long và Nam Chính  nuôi bò sinh sản. Mức hỗ trợ tối đa cho hộ nghèo là 15 triệu đồng/hộ; mức tối đa cho hộ cận nghèo là 12 triệu đồng/hộ. Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững quốc gia tỉnh Thái Bình; cấp đầu kỹ thuật số cho 5.625 hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 

Ngoài ra, huyện Tiền hải còn triển khai các chính sách hỗ trợ mục tiêu giảm nghèo khác như: Hỗ trợ về y tế, hỗ trợ tiền điện, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Duy Huy

  • Từ khóa