Bình quân hộ nghèo của Thái Bình được vay 70 triệu đồng

Thứ 5, 11.04.2019 | 15:26:57
87 lượt xem

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất của người dân, thời gian qua Ngân hàng Chính sách xã hội Thái Bình đã đẩy mạnh cho vay mới, vay bổ sung giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguồn vốn để sản xuất.

Tính bình quân một hộ nghèo của tỉnh Thái Bình được vay 70 triệu đồng, hộ cận nghèo được vay gần 69 triệu đồng và hộ thoát nghèo được vay gần 76 triệu đồng. Đặc biệt từ đầu tháng 3 đến nay đã có 16 hộ gia đình được vay mới, vay bổ sung với số tiền lên đến 100 triệu đồng không phải bảo đảm tiền vay. 

Từ nguồn vốn này, các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh có điều kiện tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen ở các vùng nông thôn.

Ninh Thanh

  • Từ khóa