Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội: Ngành bảo hiểm xã hội đạt kết quả quan trọng

Thứ 7, 12.01.2019 | 09:28:21
205 lượt xem

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến tháng 11.2018, tổng số người tham gia BHXH là 14,56 triệu người; BHTN là 12,24 triệu người, đạt 95,2% kế hoạch năm; BHYT là 82,38 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,7% dân số. Tổng số thu đạt 294.221 tỷ đồng, đạt 89,2% kế hoạch năm; tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số nợ BHXH bằng 3,2% so với kế hoạch giao thu năm 2018.

Ngành BHXH luân tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH, BHTN

Nâng cao hiệu quả quỹ khám chữa bệnh

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến tháng 11.2018, tổng số người tham gia BHXH là 14,56 triệu người (trong đó, BHXH bắt buộc là 14,31 triệu người, đạt 97,7% kế hoạch năm; BHXH tự nguyện là 254 nghìn người, đạt 76,6% kế hoạch năm); BHTN là 12,24 triệu người, đạt 95,2% kế hoạch năm; BHYT là 82,38 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,7% dân số. Tổng số thu đạt 294.221 tỷ đồng, đạt 89,2% kế hoạch năm; tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số nợ BHXH bằng 3,2% so với kế hoạch giao thu năm 2018.

Trong vòng 11 tháng qua, toàn ngành đã chi trả 278.505 tỷ đồng. Tính đến nay, cả nước đã có 14,47 triệu người được cấp sổ BHXH (đạt 99,35% so với số người tham gia BHXH); 82,36 triệu người được cấp thẻ BHYT, trong đó có 79,37 triệu người đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. Toàn ngành cũng đã rà soát, bàn giao được 13.128.858 sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,66% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đã nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT. BHXH Việt Nam luôn chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế, tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2018 cho các tỉnh, thành phố. Tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT trên Hệ thống thông tin Giám định BHYT, đồng thời duy trì thực hiện giám định trực tiếp tại cơ sở y tế. Kiểm soát chặt chẽ danh sách đăng ký hành nghề KCB tại các cơ sở y tế. Tích cực phối hợp với ngành Y tế trong việc đấu thầu mua sắm thuốc sử dụng trong khám chữa bệnh BHYT. Trực tiếp tham gia tổ thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Bộ Y tế. Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố tham gia vào các Hội đồng đấu thầu mua sắm thuốc tại địa phương, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT ngày một tốt hơn.

Đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin

Đến nay, BHXH Việt Nam đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2020 về ứng dụng CNTT. Nếu như năm 2011, số thủ tục hành chính của ngành là 263 thủ tục, năm 2013 cắt giảm còn 118 thủ tục, năm 2016 còn 32 thủ tục và đến nay chỉ còn 28 thủ tục, giảm mạnh thời gian nộp BHXH của các doanh nghiệp từ 335 giờ/năm trước đây xuống còn 45 giờ.

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được duy trì theo 3 hình thức để tổ chức, cá nhân lựa chọn theo yêu cầu: Qua bộ phận “Một cửa” tại cơ quan BHXH; qua dịch vụ bưu chính công ích (doanh nghiệp không phải trả phí) và đặc biệt đẩy mạnh giao dịch điện tử (doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần). Đến nay, có trên 90% đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng đã xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình, dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH các tỉnh, thành phố; hệ thống cấp mã số BHXH - mã số định danh cá nhân duy nhất để quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BHTN thống nhất trên phạm vi toàn quốc; hệ thống giao dịch điện tử; hệ thống thông tin giám định BHYT; triển khai, vận hành có hiệu quả Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin và Trung tâm dịch vụ khách hàng. Đến nay, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiện có 19 dịch vụ; số hồ sơ điện tử phát sinh trên hệ thống là 104,5 triệu; đã giải quyết là 95,2 triệu hồ sơ. Hệ thống Thông tin giám định BHYT đã kết nối tới hơn 12.000 (gần 100%) cơ sở khám chữa bệnh BHYT; tỷ lệ liên thông dữ liệu bình quân đạt 98%.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, BHXH là một trong những đơn vị cải cách sớm nhất, sớm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, chia sẻ thông tin, giám sát việc thanh toán, chi trả bảo hiểm. Quan trọng nhất là tạo minh bạch, rõ ràng trong quản lý điều hành và đặc biệt mang tính chất phục vụ với người dân, người đóng bảo hiểm, kiểm soát cơ sở khám chữa bệnh để chống những kẽ hở có thể lợi dụng trong thanh toán bảo hiểm...

Theo Daibieunhandan

  • Từ khóa