Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Thi đua khen thưởng

Thứ 4, 09.01.2019 | 14:03:28
223 lượt xem

Sáng 9-1, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thái Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh dự Hội nghị.

Năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực và thu được kết quả khích lệ. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc được các ngành các cấp quan tâm tổ chức tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp cả nước. Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đã có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động thực sự là trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua của các Bộ, Ngành, địa phương, được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.  Chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên. 

Nổi bật là các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương biểu dương những kết quả đạt được về công tác thi đua khen thưởng trong năm 2018. Đồng thời, đề nghị các Bộ, Ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có nội dung tiêu chí cụ thể rõ ràng, phấn đấu giành thắng lợi vượt mức chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tập trung đổi mới hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp và hoạt động cụm, khối thi đua. Nâng cao vai trò cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng tại các Bộ, Ngành, địa phương. Bên cạnh đó, cần tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến tích cực trong khen thưởng cho các đơn vị cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ công chức, viên chức trực tiếp thi hành công vụ và có biện pháp phòng chống tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng./.


Cao Biền 

  • Từ khóa