Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018

Thứ 3, 08.01.2019 | 10:28:27
125 lượt xem

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, các cấp hội phụ nữ chủ động đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện  các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tích cực tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt trong tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới. Quản lý, sử dụng hiệu quả gần 1.800 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác từ nhiều ngân hàng cho trên 52.300 thành viên; tín chấp 4.500 tấn phân bón trả chậm giúp hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh. Tham gia hòa giải thành công 1.000 vụ mâu thuẫn gia đình, họ tộc, xóm làng. 

Một trong 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 là tiếp tục tổ chức  thực hiện hiệu quả phong trào thi đua:” Phục nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động:”Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - Tự trọng -Trung hậu - Đảm đang”, “ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động:”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào dân vận khéo; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Duy Huy

  • Từ khóa