Hội nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Thứ 6, 04.01.2019 | 16:13:09
245 lượt xem

Chiều 4-1, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam (UBMTTQVN) tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các  đồng chí Đàm Văn Vượng - UVBTVTU, phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Xuyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành của tỉnh.

Năm 2018, với sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức thành viên, UBMTTQVN tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp người dân nhận thức đủ và đúng trước một số vấn đề xã hội phức tạp nảy sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng có trọng tâm, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng, tạo thành phong trào chung trong toàn tỉnh. Việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần nâng cao hơn nữa việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đi đôi với củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động công tác đối ngoại nhân dân. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đồng thời kiện toàn tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban, chức danh Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Thanh Giang

  • Từ khóa