UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Thứ 6, 28.12.2018 | 08:39:12
280 lượt xem

Chiều 27-12, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Lao động thương binh và xã hội và sở Nông nghiệp phát triển nông thôn báo cáo các đề án về sáp nhập 1 số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng các sở ngành, địa phương.


Các đại biểu nghe Sở LĐTB&XH báo cáo Đề án sáp nhập các trường: Trung cấp Nông nghiệp, Trường Trung cấp Xây dựng, Trường Trung cấp Nghề thủ công mỹ nghệ Kiến Xương vào Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình; Đề án sáp nhập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội trực thuộc UBND thành phố Thái Bình vào Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội trực thuộc Sở LĐTB&XH và đổi tên thành Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Thái Bình. Đồng thời nghe sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo: Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố.

Các đại biểu tại hội nghị tập trung thảo luận về 1 số vấn đề liên quan đến sau sáp nhập các trường, các trung tâm như: vấn đề bố trí sắp xếp vị trí, việc làm và tái cấu trúc sau sáp nhập, công tác tinh giản biên chế. Giải quyết vướng mắc trong công tác bổ nhiệm cán bộ khi thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận, Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung của 2 đề án mà Sở LĐTB&XH trình bày. Đối với Đề án sáp nhập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội trực thuộc UBND thành phố Thái Bình vào Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội trực thuộc Sở LĐTB&XH, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trước mắt giữ nguyên cơ sở vật chất và số lượng biên chế, hợp đồng lao động của 2 trung tâm này. Đổi tên thành Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Thái Bình. Sở Lao động sẽ xây dựng phương án tham mưu cho tỉnh về giải pháp vị trí việc làm, tổ chức bộ máy, sắp xếp số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm một cách hợp lý và theo đúng quy định của nhà nước. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảm bảo hoạt động ổn định của đơn vị sau sáp nhập.

Đối với Đề án sáp nhập 3 trường vào trường Cao đẳng nghề Thái Bình thì thống nhất trường Cao đẳng nghề Thái Bình sẽ đào tạo ở 3 cấp học là sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề. Thống nhất tiếp nhận toàn bộ số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các trường sau sáp nhập.  Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐTB&XH phối hợp với Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục hoàn chỉnh đề án và tham mưu giúp tỉnh có giải pháp cụ thể cho vấn đề vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy, quy mô tuyển sinh và các ngành nghề đào tạo ở trường Cao Đẳng nghề sau sáp nhập.

Đối với Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất sáp nhập 3 đơn vị là Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, trạm Khuyến nông các huyện, TP thành các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các Trung tâm theo phương án nêu trong đề án. Về trụ sở thì các huyện, TP lựa chọn địa điểm cụ thể. Thống nhất đây là sự nghiệp công lập, do UBND huyện, TP quản lý. Bàn giao nguyên trạng số lượng biên chế ở 3 đơn vị về Trung tâm. Giao cho Sở Nông nghiệp xây dựng hoàn thiện Đề án bổ nhiệm cán bộ, hoàn thiện bộ máy trung tâm và tham mưu cho tỉnh bàn giao về các huyện, TP quản lý.


Tiếp tục buổi làm việc chiều 27-12, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục nghe sở GTVT báo cáo Đề án thành lập Ban quản lý và bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải.Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất và nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thành lập Ban quản lý và bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Đề nghị khi thành lập Ban thì không tăng số lượng biên chế trong số lượng định biên được giao. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban được trích từ quỹ bảo trì đường bộ, không lấy từ nguồn ngân sách. Về chức năng và nhiệm vụ của Ban thì thực hiện theo đúng quy định của Bộ GTVT. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiến hành thẩm duyệt đề án để trình BTV Tỉnh ủy trong thời gian tới. 

Phạm Ngọc

  • Từ khóa