Tập huấn kỹ năng sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

Thứ 3, 06.11.2018 | 09:10:48
186 lượt xem

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân Thành phố tổ chức tập huấn kỹ năng sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng cho cán bộ hội viên nông dân Thành phố.

Tham dự lớp tập huấn, hơn 100 cán bộ, hội viên, nông dân các phường xã của Thành phố đã được nghe báo cáo viên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn truyền đạt các kiến thức về: Các nguy cơ thể gây ô nhiễm vào thực phẩm; cách phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm để bảo đảm thực phẩm an toàn; 8 nội dung thực hành tốt an toàn thực phẩm trong chế biến, bảo quản, lưu thông phân phối, vệ sinh và trong trồng rau, quả, củ, chăn nuôi, giết mổ an toàn... 

Sau lớp tập huấn, Hội nông dân Tỉnh, Thành phố và các phường xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm; vận động hội viên, nông dân ký cam kết thực hiện 3 không “Không sản xuất rau không an toàn; không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; không tiêu dùng thực phẩm bẩn”; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất thực phẩm an toàn...gắn với thực hiện tốt các nội dung trong Cuộc vận động “Vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Thái Bình sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn”.

Thúy Vân

  • Từ khóa