Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Thứ 3, 11.09.2018 | 15:49:04
150 lượt xem

Hội nghị trực tuyến Toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính diễn ra sáng 11-9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 

Với chủ trương, quan điểm chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; nhằm bao quát toàn diện, bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương; đồng thời tạo cơ chế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính, ngày 23 tháng 4 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến về các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm tại đơn vị, địa phương mình...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu trong thời gian tới, các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương cần sớm hoàn thiện, đưa bộ phận một cửa, một cửa liên thông vào hoạt động theo phương châm 4 tại chỗ trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; quan tâm, có cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên bộ phận làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Các địa phương chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai, kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trong cả nước.

  • Từ khóa