Triển khai kế hoạch mua báo, đọc báo, tạp chí của Đảng

Thứ 6, 07.09.2018 | 16:36:31
348 lượt xem

Chiều 7-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp tổ chức hội nghị triển khai Thông báo kết luận số 492 ngày 22/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Kết luận số 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

Dự hội nghị có Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Văn phòng các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số đơn vị liên quan.

Hội nghị triển khai kế hoạch về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. 

Ngày 22/8 vừa qua, sau nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Kết luận số 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc mua, cấp phát và đọc báo, tạp chí của Đảng; Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ quý IV năm 2018 tổ chức đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo hình thức tập mua tập trung ở cấp tỉnh để cấp phát cho cơ sở theo quy định của Trung ương.

Thực hiện Thông báo này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch liên ngành để tổ chức thực hiện. Theo đó từ ngày 01/10/2018 Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; HĐND, UBND, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã/phường/thị trấn sẽ được cấp phát Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và Báo Thái Bình thông qua hệ thống Bưu điện tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, sau khi nghe các đại biểu tham gia ý kiến vào kế hoạch. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp danh sách đối tượng được cấp phát báo, tạp chí theo chỉ đạo của Trung ương. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh đặt mua báo, tạp chí từ quý IV năm 2018 đồng thời theo dõi việc phát hành báo, tạp chí đến các đối tượng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc phát hành báo đến các đối tượng. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi biến động của tổ chức Đảng cung cấp cho Văn phòng Tỉnh ủy để đặt mua báo đủ số lượng. Bưu điện tỉnh tổ chức phát hành báo, tạp chí kịp thời tới các đối tượng. Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng thời gian qua.

  • Từ khóa