Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Thứ 4, 05.09.2018 | 15:34:57
234 lượt xem

Chiều 5-9, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua danh sách và xin ý kiến đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng của ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018; các tập thể đề nghị khen thưởng nhân kỷ niệm ngày thành lập đơn vị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp thông qua danh sách và xin ý kiến đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

Tại cuộc họp, có 2 tập thể được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất nhân kỷ niệm ngày thành lập đơn vị gồm: nhân dân và cán bộ huyện Tiền Hải; nhân dân và cán bộ huyện Thái Thụy. Đối với các tập thể, cá nhân của ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018:  3 tập thể nhà trường được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 1 tập thể nhà trường được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 tập thể nhà trường và 12 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể nhà trường được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và 55 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất với đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 2 tập thể: nhân dân và cán bộ huyện Tiền Hải; nhân dân và cán bộ huyện Thái Thụy; trình Thường trực Tỉnh ủy thông qua trước khi đề xuất lên Trung ương.

Thống nhất với đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể nhà trường; đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể nhà trường và 2 tập thể nhà trường, 12 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các danh hiệu thi đua của tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhất trí thông qua 4 tập thể và 55 cá nhân. 

  • Từ khóa