Huyện Kiến Xương tổng kết phong trào thi đua năm 2014

Thứ 3, 27.01.2015 | 15:44:31
431 lượt xem

Sáng ngày 27-1, UBND huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2014, phát động phong trào thi đua năm 2015.

Đại biểu dự Hội nghị

Năm 2014, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng các cấp, ngành trong huyện Kiến Xương đã nỗ lực khắc phục, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Do vậy, phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp đạt kết quả cao như: Giá trị ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 7.500 tỷ đồng (tăng 8% so năm 2013); giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 2 .000 tỷ đồng (tăng  11,5% so với năm 2013).

Trao thưởng tại Hội nghị

Trên các lĩnh vực văn hoá- xã hội, xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể được giữ vững và phát huy được những mặt tích cực. Đặc biệt, an ninh, quốc phòng đã phát động nhiều phong trào thi đua sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định xã hội.

Tại hội nghị, Huyện uỷ, UBND huyện Kiến Xương đã trao Giấy khen cho các tập thể, cá cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015 .

                                 Thanh Giang

 

  • Từ khóa