Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2015

Thứ 6, 16.01.2015 | 18:19:01
656 lượt xem

Chiều ngày 16-1, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị.

Đại biểu nghe báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tỉnh Thái Bình trong năm 2014

Năm 2014, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt được kết quả khá toàn diện. An ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn, xã hội được đảm bảo. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân có chuyển biến. Ban Nội chính Tỉnh ủy, tổ giúp việc các huyện, Thành ủy đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Các ngành trong Khối Nội chính chủ động nắm chắc tình hình, dự báo và kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho ngành Nội chính tỉnh Thái Bình

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Ngành Nội chính tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình  và kịp thời phát hiện xử lý những vụ việc, vấn đề mới phát sinh. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố xét xử và thi hành án, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Tăng cường và nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các ngành trong Khối Nội chính. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đặc biệt là những vụ việc phức tạp, kéo dài.

Tại Hội nghị trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình vì có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2014.

                                                                     Hữu Phước

 

  • Từ khóa