Kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014

Thứ 5, 15.01.2015 | 15:20:03
462 lượt xem

Báo cáo tự đánh giá kết qủa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014.

                                                         Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa