Phát triển Đảng ở các trường cao đẳng, đại học

Thứ 4, 09.10.2019 | 16:20:12
354 lượt xem

Tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên tham gia, thể hiện trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức. Qua đó phát hiện các nhân tố tích cực, ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Đây là một trong những giải pháp của nhiều trường Đại học, cao đẳng, trung cấp dạy nghề trên địa bàn tỉnh, nhằm làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới, góp phần xây dựng Đảng bộ trường trong sạch vững mạnh.

Với thành tích học tập tốt, gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, ngay từ kỳ học thứ 2, chị Mai Thị Hằng, sinh viên trường Cao Đẳng sư phạm Thái Bình được lớp và Khoa bình chọn, giới thiệu tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Chị Mai Thị Hằng - Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình: Khi được xét nhận các đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình đảng đã là một niềm vui sướng của chúng tôi. Và nếu trong quá trình rèn luyện và cố gắng có thể được kết nạp vào Đảng thì không gì có thể vui sướng hơn khi được trưởng thành trong hàng ngũ của Đảng.

5 năm qua, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình phối hợp với Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh mở nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 380 sinh viên và tổ chức kết nạp 140 Đảng viên mới.

Anh Phạm Thành Khánh - Bí thư Đoàn trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình: Những năm qua, Đoàn trường chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đảng viên sinh viên và tổ chức tốt các hoạt động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó đã tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên khẳng định được mình, được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Tương tự, ở trường Đại học Thái Bình, Đảng ủy trường có nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển Đảng. Hằng quý, hằng tháng, đều tiến hành rà soát, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong sinh viên. Trung bình mỗi năm học kết nạp từ 20 đến 30 đảng viên mới là các đoàn viên sinh viên ưu tú.


Bà Trần Thị Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình: Khi các em sinh viên đủ tiêu chuẩn kết nạp Đảng và đã được kết nạp Đảng rồi thì chúng tôi giao cho các chi bộ theo dõi, giúp đỡ các sinh viên đã trở thành đảng viên, để có thời gian các em tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức chính trị của mình và năng lực về chuyên môn, về học tập, nghiên cứu khoa học để thể hiện rằng 12 tháng dự bị của các em, xứng đáng trở thành đảng viên chính thức.Từ năm 2015 đến nay, có gần 400 sinh viên các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh được kết nạp Ðảng. Kết quả đạt được thật đáng khích lệ. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp còn gặp một số khó khăn; tỷ lệ sinh viên được kết nạp Ðảng chưa tương xứng với nguồn lực trẻ dồi dào đang theo học tại các trường.


Ông Phạm Xuân Biền - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh Thái Bình: Để làm tốt công tác này, thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức đối với cấp ủy tổ chức Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nội dung phát triển đảng viên trong các trường học, trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó để phát hiện, biểu dương, đồng thời chấn chỉnh, nhắc nhở 1 số đơn vị thực hiện nội dung này chưa được tốt.Mặt khác, Đảng ủy các nhà trường tiếp tục gắn kết công tác kết nạp đảng viên với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mục đích vừa xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, vừa khuyến khích, động viên, tạo động lực cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trong học tập, rèn luyện, thúc đẩy các phong trào thi đua của nhà trường ngày càng hiệu quả.

 Duy Huy

  • Từ khóa