Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

Thứ 6, 16.08.2019 | 18:43:58
100 lượt xem

Chiều 16-8, Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm nay, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở ngành liên quan có nhiều hoạt động thiết thực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt mức tăng trưởng 22%. Trong tổng thu ngân sách của tỉnh đến 30/6 là trên 3.250 tỷ đồng thì cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.730 tỷ đồng. 

Đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; Đồng thời, yêu cầu Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. 

Mặt khác, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2019. Thường xuyên tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp theo chuyên đề và lĩnh vực sản xuất kinh doanh để báo cáo tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục tham mưu cho tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, để khai thác các nguồn lực trong doanh nghiệp của tỉnh và thu hút đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh.

Hướng về cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh là một trong định hướng hoạt động của Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện từ nay tới cuối năm.

Duy Huy

  • Từ khóa