Cục Thuế Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp

Thứ 5, 17.08.2017 | 16:58:49
1,270 lượt xem

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký thuế, khai, nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Thái Bình triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp trên Website của Cục Thuế Thái Bình.

Website của Cục Thuế Thái Bình.

Tại địa chỉ: http://thaibinh.gdt.gov.vn

Địa chỉ email: htdnkn.tbi@gdt.gov.vn

Cơ quan thuế, địa điểm, số điện thoại hỗ trợ:

Cơ quan thuế

Địa điểm hỗ trợ

Số điện thoại

Cục Thuế tỉnh

Bộ phận một cửa

02273 830662

Chi cục Thuế Thành phố

Bộ phận một cửa

02273 645917

Chi cục Thuế huyện Đông Hưng

Bộ phận một cửa

02273 553624

Chi cục Thuế huyện Quỳnh Phụ

Bộ phận một cửa

02273 863064

Chi cục Thuế huyện Thái Thụy

Bộ phận một cửa

02273 711708

Chi cục Thuế huyện Tiền Hải

Bộ phận một cửa

02273 655444

Chi cục Thuế huyện Kiến Xương

Bộ phận một cửa

02273 511536

Chi cục Thuế Huyện Vũ Thư

Bộ phận một cửa

02273 617648

Chi cục Thuế huyện Hưng Hà

Bộ phận một cửa

02273 861225

 

 

  • Từ khóa