Sửa đổi quy định về thủ tục hải quan

Thứ 3, 25/05/2021 | 16:04:16
465 lượt xem

Bộ Tài chính đã có Quyết định công bố 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Cụ thể có hai thủ tục hành chính cấp cục hải quan tỉnh, thành phố gồm: Cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; Cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ. Bên cạnh đó 3 thủ tục hành chính cấp chi cục hải quan gồm: Tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; Tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; Chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật

Sáng 10-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...