Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Thứ 2, 03/10/2022 | 00:00:00
201 lượt xem

Chiều 3/10, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị kết luận kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị kết luận kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập “TB-22” và kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức diễn tập KVPT tỉnh. Cấp tỉnh, huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng văn kiện diễn tập và tổ chức các thiết bị Sở Chỉ huy diễn tập thực hành, thực binh hoàn thành 95% khối lượng. Các yếu tố bảo đảm cho diễn tập đã hiệp đồng, đang triển khai thực hiện đúng tiến độ, đủ điều kiện cho khung diễn tập của tỉnh tổ chức luyện tập ngày 9 – 10/10 và diễn tập chính thức từ ngày 12-14/10 theo kế hoạch. Từ khi triển khai làm công tác chuẩn bị diễn tập đến nay, các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Sau khi các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, gợi mở một số nhiệm vụ cần thực hiện tốt trong thời gian tới. 

Video: 100322_OTHAN.mp4

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc diễn tập, nhằm nâng cao ý thức, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, hoàn tất các khâu chuẩn bị xong trước ngày 11/10, đảm bảo để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp.  

Duy Huy 

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...